skip to Main Content

Vi skaffer raskt riktig konsulent

Koolit er eksperter på å finne rett konsulent/interimressurs til oppdrag innen økonomi og forretningsutvikling. Vi er en uavhengig part som velger fritt i vårt nettverk og matcher person mot prosjekt. Det gjør at tilgangen på konsulenter er stor og dermed også våre muligheter til å finne den konsulenten du behøver.

Konsulentene i vårt nettverk er selvstendige (i enkelte tilfeller jobber de i mindre spesialistfirmaer), normalt med erfaring fra de større konsulentselskapene. For tilsvarende kompetanse er normalt prisen for uavhengige konsulenter noe under prisen for konsulenter som jobber i større konsulenthus. Det er naturlig fordi de større konsulenthusene har større overhead kostnader (kontorlokaler, opplæring av ansatte, administrasjon osv.). 

Vi har optimert prosessen som sikrer rask og presis fremskaffelse av riktig konsulent til rett pris. I tillegg har vi unike verktøy som letter arbeidet (eksempelvis Koolit Databasen og Prisdatabasen). 

Vår kapasitet er begrenset og vi begrenser derfor antall kunder. Book en uforpliktende samtale for å diskutere hvordan vi eventuelt kan jobbe sammen.

Back To Top